Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Integracja z laboratorium

Integracja z laboratorium

Integracja z laboratorium

Integracja z laboratorium. Proces integracji systemu wewnętrznego jednostki medycznej, przeznaczonego do prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej z zewnętrznym systemem laboratoryjnym, jest procesem wymagającym wnikliwej analizy jednostki medycznej, jak również systemu zewnętrznego.  

Dowiedz się więcej

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne obywateli Ukrainy

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy, jak rozliczać świadczenia zdrowotne udzielane obywatelom Ukrainy w związku z z konfliktem zbrojnym.

Dowiedz się więcej

NFZ nie zapłaci

NFZ ma prawo nie zapłacić jeśli wstrzymałeś udzielanie świadczeń

NFZ nie zapłaci - takie ma prawo.

NFZ nie zapłaci. Ma takie prawo. Jeśli wstrzymałeś wykonywanie świadczeń medycznych, jeśli zamknąłeś podmiot, w związku z obawą przed zakażeniem COVID-19, uważaj. Możesz tego uniknąć.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696)  cyt.:

„(…) Na wniosek świadczeniodawcy w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (…)”.

Istotne jest to, co zadecydowało o wstrzymaniu działalności.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696)  cyt.:

„(…) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności za świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać, chyba że zaprzestanie ich udzielania wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii. (…)”.

Jeśli więc zaprzestałeś udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeśli więc podjąłeś decyzję o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych, ale

  • zaprzestanie ich udzielania nie wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • zaprzestanie ich udzielania nie wynika z wprowadzonych ograniczeń prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

musisz liczyć się z tym, iż NFZ nie zapłaci Ci należności, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696).

Wsparcie w rozliczeniach z NFZ.

Chcesz wiedzieć dokładnie co zrobić aby nie stracić funduszy. Skontaktuj się z nami już dziś.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.