Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Integracja mMedica z laboratorium

3 900,00 

Integracja mMedica z laboratorium

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie, dzięki czemu nawet w sytuacji, kiedy podmiot nie jest przygotowany do rozpoczęcia procesu, dokonujemy wnikliwej analizy stanu faktycznego i udzielamy konkretnych informacji, jakie działania należy podjąć. Usługa realizowana zgodnie z wytycznymi producenta mMedica opisanymi w dokumencie „Koncepcja integracji systemu mMedica z systemem zewnętrznym”

Zakres usługi obejmuje:

 • analiza wstępna pod kątem przygotowania jednostki do procesu integracji,
 • wybór niezbędnych modułów aplikacji mMedica do zakupu,
 • konfiguracja modułów mMedica niezbędnych do rozpoczęcia procesu integracji,
 • wsparcie na etapie uzyskiwania Numeru OID,
 • uruchomienie bezpiecznych zdalnych połączeń,
 • przeprowadzenie procesu podłączenie do zewnętrznych laboratoriów działających na systemie PIK HL7CDA,
 • konfiguracja i integracja słownika badań laboratoryjnych,
 • testowe uruchomienie poprawności działania usługi,
 • zdalne przeprowadzenie szkolenia dla personelu obsługującego aplikację,
 • weryfikacja poprawności pracy personelu,
 • inne wg. potrzeby.

 

Opis

Integracja mMedica z laboratorium ...

Integracja mMedica z laboratorium stanowi normalne następstwo procesu cyfryzacji w służbie zdrowia. Stanowić może także czasami element warunkujący rozliczenie wykonanych na zlecenie podmiotu badań, jak miało to miejsce w przypadku Programu Pilotażowego 40+.

Udzielamy kompleksowego wsparcia ...

Świadczona przez nas usługa integracji mMedica z laboratorium przede wszystkim wykonywana jest zgodnie z wytycznymi producenta aplikacji gabinetowej, opisanymi w dokumentacji programu tj. Koncepcja integracji systemu mMedica z systemem zewnętrznym. Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy systemu teleinformatycznego jednostki, tak aby ocenić, czy system wymaga jego np. uzupełnienia poprzez zakup dodatkowo wymaganych przez producenta modułów do wymiany z laboratorium. Przygotowujemy ewentualne wyceny, jak również występujemy z wnioskami o udzielenie dla zamawiającego licencji. Przeprowadzamy naturalnie konfigurację dodatkowych modułów, tak aby proces integracji mógł przebiegać prawidłowo. Ustanawiamy bezpieczne szyfrowane połączenia zdalne z jednostką oraz ze wskazanym systemem laboratorium. Następnie przystępujemy do realizacji procedury integracji. Po zakończeniu integracji mMedica z laboratorium wykonujemy testy poprawności działania wykonanej integracji i na zakończenie szkolimy zdalnie personel, tak aby był przygotowany do pracy. Dodatkowo przekazujemy przygotowaną przez nas instrukcję, która w prosty i czytelny sposób opisuje zasady pracy użytkownika z systemem.