Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Integracja z laboratorium

Integracja z laboratorium

Integracja z laboratorium. Proces integracji systemu wewnętrznego jednostki medycznej, przeznaczonego do prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej z zewnętrznym systemem laboratoryjnym, jest procesem wymagającym wnikliwej analizy jednostki medycznej, jak również systemu zewnętrznego.  

Aplikacja mMedica ...

W sytuacji, kiedy podmiot medyczny pracuje z wykorzystaniem systemu aplikacyjnego mMedica wykonanie integracji z laboratorium jest możliwe. Wymaga to jednak szczegółowej analizy systemu teleinformatycznego podmiotu, tak aby na podstawie osiągniętych wyników przygotować indywidualny plan działania. 

Laboratorium działające w systemie PIK HL7CDA ...

Proponowana przez nas usługa obejmuje kompleksowe wykonanie procesu integracji z laboratorium działającym w systemie PIK HL7CDA. Prowadzimy i pilotujemy zadanie na każdym etapie realizacji.

Bezpieczeństwo informacji ...

Prace wykonywane są z wykorzystaniem bezpiecznych zdalnych dostępów do zasobów, co gwarantuje bezpieczeństwo dla procesu integracji z laboratorium.

Kompleksowa obsługa procesu wdrożenia ...

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie, dzięki czemu nawet w sytuacji, kiedy podmiot nie jest przygotowany do rozpoczęcia procesu dokonujemy wnikliwej analizy stanu faktycznego i udzielamy konkretnych informacji, jakie działania należy podjąć. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania, obrazujący jak przebiega kompletny całościowy proces wdrozenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

 • analiza wstępna pod kątem przygotowania jednostki do procesu integracji,
 • wybór niezbędnych modułów aplikacji mMedica do zakupu,
 • konfiguracja modułów mMedica niezbędnych do rozpoczęcia procesu integracji,
 • wsparcie na etapie uzyskiwania Numeru OID,
 • uruchomienie bezpiecznych zdalnych połączeń,
 • łączenie z systemem laboratoryjnym zewnętrznym, pełna konfiguracja połączenia,
 • przeprowadzenie procesu podłączenie do zewnętrznych laboratoriów działających na systemie PIK HL7CDA,
 • konfiguracja i integracja słownika badań laboratoryjnych,
 • testowe uruchomienie poprawności działania usługi,
 • zdalne przeprowadzenie szkolenia dla personelu obsługującego aplikację,
 • inne wg. konieczności.

Instrukcja dla personelu ...

Po zakończonym procesie integracji przekazujemy przygotowaną przez nas instrukcję pracy w systemie obrazującą użytkownikom sposoby:

 • zlecania badania laboratoryjnego,
 • przesyłania / odbierania wyników badania laboratoryjnego,
 • załączania otrzymanych wyników do wizyty lekarskiej.

 

Korzyści z pracy w zintegrowanym systemie ...

Te jednostki, które decydują się na wykonanie integracji z zewnętrznym systemem laboratoryjnym uzyskują realne korzyści, które wpływają na poprawę efektywności pracy ich personelu.

 • Jednostka ma pewność, że w sytuacji kiedy badania zostaną zlecone i wykonane, ich wyniki wrócą do podmiotu zlecającego.
 • Wyniki automatycznie są przypisywane do konkretnych Pacjentów w bazie aplikacji gabinetowej.
 • Laboratorium realizuje swój obowiązek prawny, jakim jest dostarczanie wyników badań do zlecającego.
 • Jednostka przygotowana jest do rozliczania świadczeń poprzez ich jednoczesne raportowanie na Platformę P1 – tak jak miało to miejsce w Pilotażu 40+
 • Za sprawą integracji zwiększona zostaje wydajność pracy.

Integracja z laboratorium aplikacji mMedica