Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Co może się wydarzyć w podmiocie medycznym

Co może się wydarzyć w podmiocie medycznym ...

Co może się wydarzyć w podmiocie medycznym … przykłady zdarzeń, kwalifikowanych, jako naruszenie ochrony danych osobowych występujące w realiach służby zdrowia, w podmiotach medycznych. Zachęcam do zapoznania się z niniejszą listą, albowiem przedstawione przykłady pokazują dobitnie, iż zdarzenia będące naruszeniem ochrony danych osobowych, to nie zawsze tylko efekt działań atakujących, hakerów, ale to również pokaźna grupa zdarzeń, które powstają w związku z działaniami albo zaniechaniami personelu jednostki.

Co może się wydarzyć w podmiocie medycznym ...​

Co może wydarzyć się w podmiocie medycznym, co zostać może zakwalifikowane, jako zdarzenie będące naruszeniem ochrony danych osobowych, co wymuszać będzie na administratorze podjęcie stosownej procedury w przypadku wystąpienia naruszenia, procedury, która doprowadzić może do obowiązku dokonania zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do przekazania podmiotom danych, których dotyczy naruszenie stosownego zawiadomienia, widzimy dość wyraźnie.

Materiał szkoleniowy

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Naruszenia będące następstwem korzystania z przenośnych pamięci masowych ...