Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczynam cykl publikacji, jakie poświęcone zostaną nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy określających zasady wykonywania pracy zdalnej. W Części 1 „Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej” wyjaśnię definicję pojęcia praca zdalna, przedstawi, jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było wykazać, iż uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej zostało prawidłowo zrealizowane.

Dowiedz się więcej