Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczynam cykl publikacji, jakie poświęcone zostaną nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy określających zasady wykonywania pracy zdalnej. W Części 1 „Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej” wyjaśnię definicję pojęcia praca zdalna, przedstawi, jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było wykazać, iż uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej zostało prawidłowo zrealizowane.

Dowiedz się więcej