Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia. Podpis pacjenta w rejestrze wydanych orzeczeń. Obowiązujące regulacje pokazują, iż wciąż są obszary wymagające przemyślenia, jeśli chodzi o stosowanie praktyk mających na celu ochronę danych osobowych.

Czytaj dalej