Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia. Podpis pacjenta w rejestrze wydanych orzeczeń. Obowiązujące regulacje pokazują, iż wciąż są obszary wymagające przemyślenia, jeśli chodzi o stosowanie praktyk mających na celu ochronę danych osobowych.

Dowiedz się więcej