Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia. Podpis pacjenta w rejestrze wydanych orzeczeń. Obowiązujące regulacje pokazują, iż wciąż są obszary wymagające przemyślenia, jeśli chodzi o stosowanie praktyk mających na celu ochronę danych osobowych.

Dowiedz się więcej