Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sprawozdawczość według ICF

Sprawozdawczość według ICF do NFZ

Sprawozdawczość według ICF.

Sprawozdawczość według ICF – NFZ w swoim komunikacie przekazał informację, iż

cyt.: “(…) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że trwają prace związane z dostosowaniem systemu informatycznego w zakresie komunikatu XML polegające na umożliwieniu świadczeniodawcom sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza(…)”.

Dokumentacja medyczna a ICF.

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

cyt.: “(…) W dokumentacji prowadzonej przez fizjoterapeutę przy opisie stanu funkcjonowania uwzględnia się Międzynarodo­wą Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawnościi Zdrowia(…)”.

Czytaj dalejSprawozdawczość według ICF

20% off

Rabat

Kod rabatowy dla powracających Klientów