Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl

Logowanie dwuskładnikowe jako zabezpieczenie gabinet.gov.pl

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl – od 22 listopada 2021r. zmieniają się zasady logowania do portalu. Zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i użytkowników. Zapewne, jak większość zmian, spotkać mogą się ze swego rodzaju niezrozumieniem ze strony użytkowników. warto jednak zastanowić się nad konsekwencjami, jakie niesie np. złamanie zabezpieczenia użytkownika, na skutek czego dojść może np. do dokonania nieuprawnionego logowania albo co gorsza do dokonania konkretnych wpisów, czy zmian w systemie.

Dowiedz się więcej

Konfiguracja konta lekarza na gabinet.gov.pl

Jak założyć konto na gabinet.gov.pl

Konfiguracja konta lekarza w gabinet.gov.pl

Konfiguracja konta lekarza. Aplikacja gabinet.gov.plpowstała w ramach projektu P1. Twórcy stworzyli ją dla usługodawców i ich personelu medycznego. Pozwala na obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji

Jak czytamy w podręczniku użytkownika aplikacji gabinet.gov.pl, użytkownik, aby korzystać z aplikacji musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa na Administratorze Usługodawcy.

Nadawanie uprawnień administratora podmiotu

Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy przypisując im odpowiednie role. Nadanie uprawnień Administratora podmiotu realizowane jest przez CSIOZ na wniosek uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy. Po przekazaniu wniosku do CSIOZ potwierdzana jest poprawność zarówno wniosku jak idanych podanych na wniosku. Po potwierdzeniu poprawności wniosku oraz danych, nadawane są uprawnienia, po czym przekazywane jest potwierdzenie nadania uprawnień do wnioskodawcy oraz powiadomienie onadaniu uprawnień do osoby, której uprawnienia nadano.

Wnioskowanie o nadanie uprawnień administratora podmiotu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Aby pracownik medyczny miał możliwość korzystania z gabinet.gov.pl potrzebne jest konto administratora. Konto administratorowi zostanie założone w momencie akceptacji wniosku złożonego za pośrednictwem RPWDL po zalogowaniu przez osobę uprawnioną. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez CSIOZ, konto administratora zostanie założone i możliwe będzie jego zalogowanie w gabinet.gov.pl. Dalsze kroki niezbędnę do wykonania znajdą Pańśtwo w Instrukcji aplikacji Aplikacji gabinet.gov.pl, która zawiera 99 stron  tekstu >>>

STOP zrobimy wszystko za Ciebie.
Dokładnie wszysztko ... abyś mógł wystawiać e-recepty.

Ile mają Pańśtwo jeszcze czasu?

Przypominamy, iż 07 stycznia 2020 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 08 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej.

Czy dysponują Pańśtwo czasem i cierpliwością do tego, aby samodzielnie dokonać aktywacji konta?

Co prawda proces rejestracji opisany został w Instrukcji Uzytkownika (99 stron A4) ale niestety nie odpowiada ona na wszystkie problemy natury technicznej, z jakimi mogą się Państwo zetknąć w trakcie rejestracji konta, aktualizacji danych, czy jego aktywacji. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zorganizowanie warsztatów, w ramach których to my dokonamy pełnego procesu aktywacji konta lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl

Co zrobić, aby założyć konto w ramach warsztatów

Kto powinien posiadać konto w aplikacji gabinet.gov.pl

Konto w aplikacji gabinet gov.pl powinni posiadać:

  • osoby wykonujące zawód lekarza
  • …..
  • …..

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia: Częstochowa / 07 grudnia 2019 r.

Wykup bilet wstępu na warsztaty - to my założymy za Ciebie konto i uruchomimy je.

Konfiguracja konta i uruchomienie możliwości wystawiania e-recept przez lekarza. Cały proces przeprowadzimy podczas warsztatów szkoleniowych. Dodatkowo rabaty na zakupy w naszym sklepie dla uczestników.

5/5

399,00 pln