Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Konfiguracja konta lekarza do wystawiania e-recept gabinet.gov.pl

399,00 

Konfiguracja konta gabinet.gov.pl

Aplikacja gabinet.gov.pl powstała w ramach projektu P1. Twórcy stworzyli ją dla usługodawców i ich personelu medycznego. Pozwala na obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy. Twórcy jednak zapomnieli o tym, aby jej obsługa na etapie rejestracji była intuicyjna i wolna od problemów informatycznych.

Co otrzymuje każdy z uczestników warsztatów:

  • Każdy kto wykupi bilet wstępu na warsztaty otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie rejestracji, założenia i aktualizacji danych w ramach aplikacji gabinet.gov.pl  Przy Państwa udziale założymy i skofnfigujrujemy konto w aplikacji, dięki temu będą Państwo mogli wystawiać e-recepty.
  • Każdy z Państwa będzie brał udział także w wykładach poświęconych tematyce cyfryzacji służby zdrowia.
  • Zaprezentujemy rewelacyjne rozwiązanie do bezpiecznej komunikacji przez email RODO Sender każdy uczestnik otrzyma 50% rabat na zakup licencji.
  • Warsztaty realizujemy bezpośrednio w Pańśtwa jednostce (z uwagi na konieczność pracy na sprzęcie dedykowanym), oferta ważna w obrębie Częstochowy +30 km, w terminie indywidualnie ustalonym z zamawiającym.

Opis

Konfiguracja konta lekarza do wystawiania e-recept gabinet.gov.pl

Konfiguracja konta gabinet.gov.pl aplikacja ta powstała w ramach projektu P1. Twórcy stworzyli ją dla usługodawców i ich personelu medycznego. Pozwala na obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji

Jak czytamy w podręczniku użytkownika aplikacji gabinet.gov.pl, użytkownik, aby korzystać z aplikacji musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa na Administratorze Usługodawcy.

Nadawanie uprawnień administratora podmiotu

Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy przypisując im odpowiednie role. Nadanie uprawnień Administratora podmiotu realizowane jest przez CSIOZ na wniosek uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy. Po przekazaniu wniosku do CSIOZ potwierdzana jest poprawność zarówno wniosku jak idanych podanych na wniosku. Po potwierdzeniu poprawności wniosku oraz danych, nadawane są uprawnienia, po czym przekazywane jest potwierdzenie nadania uprawnień do wnioskodawcy oraz powiadomienie onadaniu uprawnień do osoby, której uprawnienia nadano.

Wnioskowanie o nadanie uprawnień administratora podmiotu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Aby pracownik medyczny miał możliwość korzystania z gabinet.gov.pl potrzebne jest konto administratora. Konto administratorowi zostanie założone w momencie akceptacji wniosku złożonego za pośrednictwem RPWDL po zalogowaniu przez osobę uprawnioną. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez CSIOZ, konto administratora zostanie założone i możliwe będzie jego zalogowanie w gabinet.gov.pl. Dalsze kroki niezbędnę do wykonania znajdą Pańśtwo w Instrukcji aplikacji Aplikacji gabinet.gov.pl, która zawiera 99 stron  tekstu >>>

STOP zrobimy wszystko za Ciebie, tak dokładnie wszysztko …

Ile mają Pańśtwo jeszcze czasu?

Przypominamy, iż 31 grudnia 2019 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 01 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej. Więcej pisaliśmy tutaj >>>

Czy dysponują Pańśtwo czasem i cierpliwością do tego, aby samodzielnie dokonać aktywacji konta?

Co prawda proces rejestracji opisany został w Instrukcji Uzytkownika (99 stron A4) ale niestety nie odpowiada ona na wszystkie problemy natury technicznej, z jakimi mogą się Państwo zetknąć w trakcie rejestracji konta, aktualizacji danych, czy jego aktywacji. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zorganizowanie warsztatów, w ramach których to my dokonamy pełnego procesu aktywacji konta lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl

W ramach warsztatów przeprowadzimy za Państwa cała procedurę związaną z założeniem, aktywacją konta, tak aby przygotować Pańśtwa do korzystania z aplikacji oraz do wystawiania elektronicznych dokumentów w ramach swoich preaktyk, jednostek. ​