Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji.

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji. Zagadnienia związane z tematem utrzymania i eksploatacji systemu bezpieczeństwa informacji opisane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej KRI]

Rola podmiotu realizującego zadania publiczne.

Zgodnie z §20 ust. 1 KRI cyt.:

cyt.: „(…)Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność(…)”.

Dowiedz się więcej

Konfiguracja konta lekarza na gabinet.gov.pl

Jak założyć konto na gabinet.gov.pl

Konfiguracja konta lekarza w gabinet.gov.pl

Konfiguracja konta lekarza. Aplikacja gabinet.gov.plpowstała w ramach projektu P1. Twórcy stworzyli ją dla usługodawców i ich personelu medycznego. Pozwala na obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji

Jak czytamy w podręczniku użytkownika aplikacji gabinet.gov.pl, użytkownik, aby korzystać z aplikacji musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa na Administratorze Usługodawcy.

Nadawanie uprawnień administratora podmiotu

Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy przypisując im odpowiednie role. Nadanie uprawnień Administratora podmiotu realizowane jest przez CSIOZ na wniosek uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy. Po przekazaniu wniosku do CSIOZ potwierdzana jest poprawność zarówno wniosku jak idanych podanych na wniosku. Po potwierdzeniu poprawności wniosku oraz danych, nadawane są uprawnienia, po czym przekazywane jest potwierdzenie nadania uprawnień do wnioskodawcy oraz powiadomienie onadaniu uprawnień do osoby, której uprawnienia nadano.

Wnioskowanie o nadanie uprawnień administratora podmiotu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Aby pracownik medyczny miał możliwość korzystania z gabinet.gov.pl potrzebne jest konto administratora. Konto administratorowi zostanie założone w momencie akceptacji wniosku złożonego za pośrednictwem RPWDL po zalogowaniu przez osobę uprawnioną. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez CSIOZ, konto administratora zostanie założone i możliwe będzie jego zalogowanie w gabinet.gov.pl. Dalsze kroki niezbędnę do wykonania znajdą Pańśtwo w Instrukcji aplikacji Aplikacji gabinet.gov.pl, która zawiera 99 stron  tekstu >>>

STOP zrobimy wszystko za Ciebie.
Dokładnie wszysztko ... abyś mógł wystawiać e-recepty.

Ile mają Pańśtwo jeszcze czasu?

Przypominamy, iż 07 stycznia 2020 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 08 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej.

Czy dysponują Pańśtwo czasem i cierpliwością do tego, aby samodzielnie dokonać aktywacji konta?

Co prawda proces rejestracji opisany został w Instrukcji Uzytkownika (99 stron A4) ale niestety nie odpowiada ona na wszystkie problemy natury technicznej, z jakimi mogą się Państwo zetknąć w trakcie rejestracji konta, aktualizacji danych, czy jego aktywacji. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zorganizowanie warsztatów, w ramach których to my dokonamy pełnego procesu aktywacji konta lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl

Co zrobić, aby założyć konto w ramach warsztatów

Kto powinien posiadać konto w aplikacji gabinet.gov.pl

Konto w aplikacji gabinet gov.pl powinni posiadać:

 • osoby wykonujące zawód lekarza
 • …..
 • …..

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia: Częstochowa / 07 grudnia 2019 r.

Wykup bilet wstępu na warsztaty - to my założymy za Ciebie konto i uruchomimy je.

Konfiguracja konta i uruchomienie możliwości wystawiania e-recept przez lekarza. Cały proces przeprowadzimy podczas warsztatów szkoleniowych. Dodatkowo rabaty na zakupy w naszym sklepie dla uczestników.

5/5

399,00 pln

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych

E-recepty

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych.

Przypominamy, iż 07 stycznia 2020 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 08 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej. Z tego względu zapraszamy na szkolenia Proste e-recepty. Jest to szkolenie dla lekarzy dlatego może być zrealizowane w miejscu pracy w jednostce medycznej. Wdrożenie e-recept w PWDL z naszym zespołem stanie się wygodne i proste.

Kompleksowa usługa wdrożenia od A do Z dla lekarzy dla jednostek.

Wdrożenie e-recept może dotyczyć wybranych gabinetów lekarskich albo  całej infrastruktury jednostki. Mając na uwadze powyższe przygotujemy jednostkę medyczną od początku do końca. Z tego względu doradzimy rozwiązania techniczne. Skonfigurujemy aplikacje gabinetowe. Zalecimy odpowiednie zmiany systemu teleinformatycznego. Przede wszystkim dokładnie przeszkolimy personel z obsługi e-recept. Zwracamy uwagę na to, iż oferujemy szkolenia indywidualne, czyli realizowane u Państwa na miejscu w gabinecie. Ze względu na potrzebę szkoleń grupowych istnieje także możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w Częstochowie.

Dowiedz się więcej

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Proste to RODO

Cyberbezpieczeństwo nie wynika z samych tylko przepisów.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 65%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO)
Kierownicy oddziałów
Użytkownicy systemów informatycnzych
Odoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych
IOD inspektorzy ochrony danych
ASI administratorzy systemów informatycznych

Program ramowy szkolenia:

 • Utrata, zniszczenie, uszkodzenie danych.
 • Odpowiedzialność administracyjna / karna / cywilna.
 • Podstawowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Polityka Bezpieczeństwa, jako narzędzie rozliczalności.
 • IT – praktyczne warsztaty bezpieczeństwa informacji.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zagrożenia podczas pracy w systemie informatycznym.
 • Typy oprogramowania złośliwego.
 • Sposoby ataku na system informatyczny.
 • Zabezpieczenia fizyczne danych.
 • Zabezpieczenia programowe.
 • Rola użytkowników w procesie zabezpieczenia systemu.
 • Powtarzające się błędy użytkowników.
 • Powtarzające się problemy systemu.
 • Problem bezpieczeństwa danych w mediach.
 • Świadomość rodzajów gromadzonych danych.
 • Dobre praktyki podstawą bezpieczeństwa.
 • Sposób zabezpieczenia stanowiska komputerowego.
 • Korzyści ze szkoleń.
 • Wzbudzona zostanie świadomości konieczności stosowania zabezpieczeń systemu.
 • Pokazane zostaną procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sprzętowych.
 • Panel dyskusyjny stanowił będzie narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów.
 • Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

  Kawa / herbata
  Zimne napoje
  Ciasto
  Lunch (obiad)

  Termin i miejsce szkolenia:

  Planowane terminy szkolenia:
  X.2019 r. (sierpień) – Częstochowa
  IX.2019 r. (wrzesień) – Łódź

  Minimalna ilość uczestników:

  Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
  15 osób.

  Osoby prowadzące:

  mgr inż. Michał Kubik

  Cena za udział w szkoleniu:

  Cena uzależniona jest od ilości uczestników, miejsca.
  Przy minimalnej grupie uczestników cena za osobę na szkoleniu wynosi 599 zł. (brutto)