Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

SMS z informacją o wygaśnięciu ważności profilu zaufanego

SMS z informacją o wygaśnięciu ważności profilu zaufanego

SMS z informacją o wygaśnięciu ważności profilu zaufanego – wielu z Państwa otrzymało w minionym czasie SMS z informacją, której treść budzić może mieszane odczucia. W związku z tym, iż coraz częściej właśnie ten kanał komunikacji, wykorzystywany jest do prób wyłudzania danych, użytkownicy telefonów, co cieszy, zaczynają z większą ostrożnością i sceptycyzmem podchodzić do przesyłanych im informacji. Szczególnie ważne jest aby zachowywać wzmożoną czujność zwłaszcza wtedy, kiedy treść wiadomości zawiera link przekierowujący.

Tym razem jednak nie jest to próba oszustwa ...

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego online ...

W Komunikacie MC zawarta została szczegółowa instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób należy postępować, aby przedłużyć ważność swojego profilu zaufanego.

  1. Zaloguj się na stronie pz.gov.pl
  2. W prawym górnym rogu zobaczysz swoje dane i niebieską strzałkę. Rozwiń menu pod strzałką i wybierz Profil zaufany.
  3. W Szczegółach profilu wybierz Przedłuż ważność lub zmień dane, a następnie Dalej.
  4. Zobaczysz okno ze swoimi danymi kontaktowymi. Potwierdź je lub edytuj, jeśli się zmieniły.
  5. Otrzymasz SMS i e-mail z kodami autoryzacyjnym. Wpisz je w odpowiednie pola i wybierz Dalej.

Jeśli kody są prawidłowe, zobaczysz potwierdzenie przedłużenia ważności profilu zaufanego o 3 lata. Otrzymasz również e-mail z potwierdzeniem.

Ważna informacja dla logujących się do PZ przez bankowość elektroniczną ...

Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Do profilu zaufanego zalogujesz się tylko nazwą użytkownika lub adresem e-mail, a metoda autoryzacji logowania do profilu zmieni się na SMS z kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana. Jeśli nie pamiętasz swoich danych do logowania, z Pytań i odpowiedzi dowiesz się, jak je odzyskać. Aby ponownie logować się do profilu zaufanego danymi konta bankowego, zaloguj się do swojego profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła, a następnie zmień dostawcę tożsamości na bank. Szczegóły znajdziesz w Pytaniach i odpowiedziach.

Podstawa prawna ...

Jak czytamy w Komunikacie MC

  • Podstawą prawną do wysłania SMS jest art. 15b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz.57, z późń. zm.). W SMS-ie Minister Cyfryzacji na podstawie art. 20aa ww. ustawy informuje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności profilu zaufanego.
  • Podczas pandemii ważność profilu została wydłużona automatycznie na podstawie art. 100 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późń. zm.).
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118) od 1 lipca nie obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i profile zaufane, którym wydłużono ważność automatycznie, stracą ją po 31 października 2023 roku.

 

Dokumentacja do wprowadzenia pracy zdalnej ...

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Materiały źródłowe ...