Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności oto jest pytanie, które wciąż zadają sobie pracownicy Działów IT. Sporo zamieszania powstało w związku z interpretacjami dat, jakie zawarte zostały w treści Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Wyjaśnimy dokładnie jaki jest termin publikacji deklaracji dostępności w postaci cyfrowej. Jakie są terminy dokonywania przeglądów już opublikowanych deklaracji dostępności. Przedstawimy także gotowe wzory deklaracji dostępności do dostosowania.

Przepisy prawa.

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest aktem, który określa:

  • wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  • wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
  • kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;
  • zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
  • postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Dowiedz się więcej