Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura antykorupcyjna dla szpitala

199,00 

Procedura antykorupcyjna dla szpitala

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację zawierającą zasady postępowania w sytuacjach, których kwalifikacja prawna, etyczna jest negatywna. Uporządkowanie tematu pozwala na sprawne poruszanie się po zagadnieniach.

Celem procedury jest:

  • wzbudzanie wśród personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów jednostki świadomości naganności czynów, które na gruncie przepisów prawa karnego kwalifikowane są, jako czyny zabronione,
  • edukację personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów, w zakresie umiejętności dokonywania poprawnych ocen swoich działań / zaniechań z punktu widzenia prawnego i etycznego,
  • określenie zasady uczestnictwa personelu w seminariach, konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez podmioty prywatne,
  • określenie zasad postępowania w przypadku kierowania reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania – do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
  • określenie zasad postępowania w przypadku prób wręczania, wręczenia personelowi tzw. „wyrazów wdzięczności” od pacjentów, kontrahentów,
  • określenia zasad postępowania w przypadku przyjmowania lub udzielania korzyść majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej przez personel, lub w przypadku uzależniania uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy lub żądania takiej korzyści.

Opis

Procedura antykorupcyjna dla szpitala

Procedura antykorupcyjna dla szpitala. Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację zawierającą zasady postępowania w sytuacjach, których kwalifikacja prawna, etyczna jest negatywna. Uporządkowanie tematu pozwala na sprawne poruszanie się po zagadnieniach. Więcej nt. korupcji i proponowanych działań, jakie można podjąć w związku z walką z nią znajdą Państwo w naszym opracowaniu. Procedura antykorupcyjna dla szpitala.

Celem procedury jest:

Wzbudzanie wśród personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów jednostki świadomości naganności czynów, które na gruncie przepisów prawa karnego kwalifikowane są, jako czyny zabronione,

Edukację personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów, w zakresie umiejętności dokonywania poprawnych ocen swoich działań / zaniechań z punktu widzenia prawnego i etycznego,

Określenie zasady uczestnictwa personelu w seminariach, konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez podmioty prywatne,

Ustanowienie zasad postępowania w przypadku kierowania reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania – do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi

Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku prób wręczania, wręczenia personelowi tzw. „wyrazów wdzięczności” od pacjentów, kontrahentów,

Określenia zasad postępowania w przypadku przyjmowania lub udzielania korzyść majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej przez personel, lub w przypadku uzależniania uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy lub żądania takiej korzyści.