Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

(RCPD) Obsługa pacjentów Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

99,00 

(RCPD) Obsługa pacjentów – Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

Nazwa czynności:

Obsługa pacjentów – w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Autor: Dominik Spałek
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK
Format pliku: Edytowalny MS Excell

Opis

(RCPD) Obsługa pacjentów Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 stał się faktem. Dnia 09 kwietnia 2020r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Minister Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z2019r.poz.408, 730, 1590 i 1905) wydał przepisy które stanowią o tym:

Podmiot prowadzący Rejestr Pacjentów z COVID-19.

  1. Okres, na jaki utworzono rejestr.
  2. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
  3. Sposób prowadzenia rejestru.
  4. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
  5. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

Rejestr Pacjentów COVID-19 prowadzić będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr utworzony został na okres 12 miesięcy. Dane oraz identyfikatory zobowiązane są przekazywać do rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, prowadzonego prze Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium jak również medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Więcej na temat samego KRP COvid 19 czytaj nasze publikacje.

KRP z COVID-19 to nowe obowiązki dla administratorów danych osobowych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązków wynikających z tzw Specustawy COVID czytaj nasze publikacje.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „(RCPD) Obsługa pacjentów Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19”