Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Porównanie starych i nowych przepisów Rozporządzenie o dokumentacji medycznej

119,00 

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. Tym samym traci swą moc dotychczas obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219 oraz z 2020 r. poz. 567).

Czym jest przygotowane przez nas porównanie:

Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

Nasze porównanie z pewnością przyda się:

  • inspektorom ochrony danych,
  • trenerom realizującym szkolenia,
  • osobom w praktyce prowadzącym dokumentację medyczną,
  • osobom udostępniającym dokumentację medyczną,
  • administratorom danych osobowych (PWDL).

 

Opis

Porównanie przepisów starego i nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej to nie tylko nowy akt prawny, to nowe wyzwania i nowe zadania dla jednostek medycznych. Proces wdrożenia nowych regulacji wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, personelu medycznego, służb informatycznych oraz inspektorów ochrony danych.

Od kiedy należy stosować nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 72 ust. 1 cyt. “(…) Podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”. Widzimy zatem iż ustawodawca doszedł do wniosku, że zmiany mają na tyle kategoryczny charakter, iż przewidział możliwość stosowania dotychczasowych przepisów do 31 grudnia 2020r.

Na ostatnią chwilę

Bez względu na wszystko jednak należy mieć na względzie, iż proces informatyzacji służby zdrowia postępuje. Nie należy się oszukiwać, iż PWDL będą w stanie go powstrzymać. Owszem uwarunkowania tehcnziczno – organizacyjne są istotne z punktu widzenia skuteczności wdrożenia, ale nie mogą one kategorycznie go wstrzymywać. Z tego względu w mojej ocenie bagatelizowanie nowych zadań, czy też odkładanie terminu ich realizacji na późniejszy okres jest nierozsądnym rozwiązaniem.  Pamiętajmy bowiem o tym, iż proces informatyzacji postępuje i dzieje się automatycznie. EDM elektroniczna dokumentacja medyczna wciąż jest rozszerzana. E-usługi stają się coraz bardziej powszechne.

Zmiany organizacyjne, szkolenia, obsługa IT.

Przygotowanie procesu wdrożenia nowego rozporządzenia wymaga przemyślanych działań. Bezwzględnie należy zbudować zespół osób, które będą w stanie poświęcić się temu zagadnieniu.

Czytaj więcej na temat zmian w naszych wstępnych opracowaniach tutaj >>>