Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych niestety nie jest kodeksem dla jednostek oświatowych. Jest to bardzo dobre opracowanie i pomocne wielu dyrektorom przedszkoli i szkół, natomiast wymaga jeszcze dużej pracy, aby sprostał wymaganiom jakie stawiane są kodeksom postępowań.

Podstawa do działania w RODO.

Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu Rozporządzenia RODO – z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ww. Grupa Inicjująca podjęła starania ukierunkowane na opracowanie takiego aktu.

Na stronie internetowej www.rodo-w-oswiacie czytamy,

cyt.: „(…) Wprowadzenie, w maju 2018 roku, nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, stało się wyzwaniem dla wszystkich jednostek oświatowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom, bogatsi o doświadczenia zawodowe polegające na wdrażaniu RODO w jednostkach organizacyjnych gminy, przygotowaliśmy projekt Kodeksu dla oświaty, mającego na celu doprecyzowanie stosowania RODO w szkołach i przedszkolach. (…)”.

Konsultacje projektu kodeksu.

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji kodeksu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych do prac merytorycznych przyłączył się nasz ekspert, członek Zespołu Proste to RODO, Mariusz Stasiak vel Stasek. Efektem podjętych przez niego prac, stało się opracowanie, które mamy przyjemność zaprezentować Państwu w całości. Swoje uwagi merytoryczne przedstawili w ww. opracowaniu także, p.Robert Stańczyk oraz Dominik Spałek.

Tytułem wstępu.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych niestety nie jest jeszcze kodeksem dla jednostek oświatowych. Jest to bardzo dobre opracowanie i pomocne wielu dyrektorom przedszkoli i szkół, natomiast wymaga jeszcze dużej pracy, aby sprostał wymaganiom jakie stawiane są kodeksom postępowań.

Wiele elementów projektu kodeksu wychodzi sporo ponad zakres wymagany, co może i jest pożądane przez podmioty oświatowe, lecz efekt takich rozwiązań może okazać się niekorzystny, w dłuższej perspektywie. Dla przykładu wskazanie „metodyki analizy ryzyka” może stanowić tego rodzaju rozwiązanie. Przyjąć należy, iż kodeks jest po to, aby podmioty go stosujące mogły wykazać właściwe mechanizmy bezpieczeństwa, co w kontekście analizy ryzyka oznaczało by, iż każda inna metodyka takowego nie zapewnia.

Autor opracowania (Mariusz Stasiak vel Stasek) w swojej opinii skupił się na określaniu trafniejszych, w jego ocenie, rozwiązań oraz wskazuje na zasadność zaniechania niektórych z zapisów. Odczuwalna jest koncepcja, w której to, zachęca i namawia autorów na zmianę podejścia do kodeksu z tematycznego do procesowego, czyli takiego, gdzie kodeks nie oferuje „szablonów gotowych zachowań”, ale wskazuje, jak należy interpretować poszczególne zapisy.

Autor podnosi także, iż warto, aby kodeks w poszczególnych wymaganiach stawianych podmiotom go stosującym posiadał uzasadnienia poszczególnych zamieszczonych w nim rozstrzygnięć, np. w odniesieniu do niestosowanie poszczególnych praw, czy przyjmowania harmonogram szkoleń. Autor podnosi, iż wskazywanie takich rozwiązań jest prawidłowe jednak warto, aby posiadało uzasadnienie.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji do kodeksu.

Uwagi zgłoszone do projektu kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych, złożone w ramach konsultacji w odpowiedzi na zaproszenie UODO. Członek zespołu Proste to RODO Mariusz Stasiek vel Stasek.

Treść kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych.

Kodeks postępowania dla placówek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Warsztaty szkoleniowe dla placówek oświatowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z naszym ekspertem Mariuszem Stasiak vel Stasek interesujące warsztaty szkoleniowe, poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleniowym oraz bogatą bazą dokumentów, jakie otrzymują uczestnicy.