Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC

Kary za naruszenie nieprzestrzeganie KSC

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC. Czytając niniejsze krótkie opracowanie dowiesz się przede wszystkim, jakie podmioty objęte zostały krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, innymi słowy, jakie podmioty zobowiązane są do stosowania Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa [dalej Ustawa KSC]. Dowiesz się również, w jakich sytuacjach, na kogo oraz w jakiej wysokości mogą zostac nałożone kary finansowe zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy KSC. Uzyskasz także odpowiedź na pytanie, czy na kierownika operatora usługi kluczowej objętego krajowym systemem cyberbezpieczeństwa może zostać nałożona kara pieniężna i w jakiej maksymalnej wysokości.

Czytaj dalej

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Do kiedy będzie obowiązywać Rozporządzenie KRI

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów. Przypomnijmy tylko, to o czym pisaliśmy w naszym poprzednim opracowaniu w cyklu „Rzymowski uważa, że …„. Wskazywaliśmy na brzmienie art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Konsekwencją obowiązywania ww przepisu jest utrata mocy wiążącej przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI]. Utraty mocy obowiązującej Rozporządzenia KRI przypada na dzień 23 maja 2022r..

Czytaj dalej

Proste to RODO i Cyfrowy Skaut

Proste to RODO i Cyfrowy Skaut

Proste to RODO i Cyfrowy Skaut

Proste to RODO i Cyfrowy Skaut – z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz portal informacyjny Proste to RODO oficjalnie stał się partnerem projektu Cyfrowy Skaut.

Rodzicu, nie możesz tego przegapić ... 24 lutego 2022r., godz.: 21:00

Czytaj dalej

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO to sytuacje, które mogą powodować poważne problemy. UODO wielokrotnie w swoich komunikatach informował o tego rodzaju działaniach ADO. W sprawach o takim charakterze zapadały także decyzje nakładające kary administracyjne na administratorów danych osobowych. Należy jednak jeszcze pamiętać o innym aspekcie takiego stanu faktycznego, który to przejawia się w utrudnianiu bądź udaremnieniu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Czytaj dalej

Jak zostać partnerem RODO Sender

Jak zarabiać w internecie bez wkładu Program Partnerski RODO Sender

Jak zostać partnerem RODO Sender

Jak zostać partnerem RODO Sender i zarabiać w internecie – bez żadnego wkładu finansowego, angażując swoje umiejętności i kontakty biznesowe. Realne korzyści dla zainteresowanych.

Czy są jakieś koszty na start?

Nie nie musisz ponosić żadnych kosztów, aby zostać partnerem RODO Sender i oferować program do szyfrowania email. Wystarczy, że założysz konto w serwisie i przystąpisz do programu.

Czytaj dalej

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych niestety nie jest kodeksem dla jednostek oświatowych. Jest to bardzo dobre opracowanie i pomocne wielu dyrektorom przedszkoli i szkół, natomiast wymaga jeszcze dużej pracy, aby sprostał wymaganiom jakie stawiane są kodeksom postępowań.

Podstawa do działania w RODO.

Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu Rozporządzenia RODO – z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ww. Grupa Inicjująca podjęła starania ukierunkowane na opracowanie takiego aktu.

Na stronie internetowej www.rodo-w-oswiacie czytamy,

cyt.: „(…) Wprowadzenie, w maju 2018 roku, nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, stało się wyzwaniem dla wszystkich jednostek oświatowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom, bogatsi o doświadczenia zawodowe polegające na wdrażaniu RODO w jednostkach organizacyjnych gminy, przygotowaliśmy projekt Kodeksu dla oświaty, mającego na celu doprecyzowanie stosowania RODO w szkołach i przedszkolach. (…)”.

Konsultacje projektu kodeksu.

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji kodeksu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych do prac merytorycznych przyłączył się nasz ekspert, członek Zespołu Proste to RODO, Mariusz Stasiak vel Stasek. Efektem podjętych przez niego prac, stało się opracowanie, które mamy przyjemność zaprezentować Państwu w całości. Swoje uwagi merytoryczne przedstawili w ww. opracowaniu także, p.Robert Stańczyk oraz Dominik Spałek.

Tytułem wstępu.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych niestety nie jest jeszcze kodeksem dla jednostek oświatowych. Jest to bardzo dobre opracowanie i pomocne wielu dyrektorom przedszkoli i szkół, natomiast wymaga jeszcze dużej pracy, aby sprostał wymaganiom jakie stawiane są kodeksom postępowań.

Wiele elementów projektu kodeksu wychodzi sporo ponad zakres wymagany, co może i jest pożądane przez podmioty oświatowe, lecz efekt takich rozwiązań może okazać się niekorzystny, w dłuższej perspektywie. Dla przykładu wskazanie „metodyki analizy ryzyka” może stanowić tego rodzaju rozwiązanie. Przyjąć należy, iż kodeks jest po to, aby podmioty go stosujące mogły wykazać właściwe mechanizmy bezpieczeństwa, co w kontekście analizy ryzyka oznaczało by, iż każda inna metodyka takowego nie zapewnia.

Autor opracowania (Mariusz Stasiak vel Stasek) w swojej opinii skupił się na określaniu trafniejszych, w jego ocenie, rozwiązań oraz wskazuje na zasadność zaniechania niektórych z zapisów. Odczuwalna jest koncepcja, w której to, zachęca i namawia autorów na zmianę podejścia do kodeksu z tematycznego do procesowego, czyli takiego, gdzie kodeks nie oferuje „szablonów gotowych zachowań”, ale wskazuje, jak należy interpretować poszczególne zapisy.

Autor podnosi także, iż warto, aby kodeks w poszczególnych wymaganiach stawianych podmiotom go stosującym posiadał uzasadnienia poszczególnych zamieszczonych w nim rozstrzygnięć, np. w odniesieniu do niestosowanie poszczególnych praw, czy przyjmowania harmonogram szkoleń. Autor podnosi, iż wskazywanie takich rozwiązań jest prawidłowe jednak warto, aby posiadało uzasadnienie.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji do kodeksu.

Uwagi zgłoszone do projektu kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych, złożone w ramach konsultacji w odpowiedzi na zaproszenie UODO. Członek zespołu Proste to RODO Mariusz Stasiek vel Stasek.

Treść kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych.

Kodeks postępowania dla placówek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Warsztaty szkoleniowe dla placówek oświatowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z naszym ekspertem Mariuszem Stasiak vel Stasek interesujące warsztaty szkoleniowe, poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleniowym oraz bogatą bazą dokumentów, jakie otrzymują uczestnicy.

Wzory dokumentów – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Wzory dokumentów, materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Wzory dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważny jest praktyczny wymiar szkolenia. Z tego względu przygotowaliśmy pakiet dokumentów, jakie udostępnione zostaną każdemu uczestnikowi Warsztatów Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Wykaz materiałów dydaktycznych.

  • Konspekt ze szkolenia. Materiał z prezentacji.
  • Wzór porozumienia z CUW – regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący, wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.
  • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną „Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela” Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.
  • Wzorcowe klauzule informacyjne. Kilka wybranych przykładów realizacji obowiązku informacyjnego oraz przygotowany wybrany przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia .
  • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną. Materiały pomocnicze do przygotowania szkolenia wprowadzającego dla pracowników, czyli to co każdy nowy pracownik o RODO wiedzieć musi.
  • Kod rabatowy 75% na zakup aplikacji do automatycznego szyfrowania email RODO Sender.

Warsztaty szkoleniowe dla placówek oświatowych:

Warsztaty szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych to szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych w tym danych osobowych w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO.

Jak zamówić bilet na warsztaty:

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Kup bilet na Warsztaty:

Informacje organizacyjne:

Informujemy, iż ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy szkoleniowej to 15 osób. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu .

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Regulamin monitoringu wizyjnego dla szkoły. Kompletne opracowanie wraz z klauzulą i infografiką.

5/5

150,00 pln

Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

5/5

29,00 pln

Komunikat Prasowy RODO w szkole

Komunikat prasowy szkolenie z ochrony danych osobowych

Komunikat prasowy

Ilość kontrowersji dotycząca stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w szkołach wciąż rośnie. Jak radzą sobie częstochowskie placówki oświatowe ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych? Czy udało im się uniknąć RODO-wpadek? Praktyczne wyjaśnienia. Merytoryczne uwagi. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Już 30 marca 2020r. w Częstochowie odbędą się pierwsze warsztaty pn. „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych”. Przedstawiciele częstochowskich (ale nie tylko) placówek dyskutować będą na temat skutecznych metodach stosowania przepisów RODO oraz problemów z tym związanych w realiach jednostek oświatowych. Omówione zostaną kluczowe dla jednostek zagadnienia. Przedstawione będą propozycje gotowych rozwiązań praktycznych.

Realna pomoc dla placówek oświatowych.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji oraz praktycznych umiejętności kadry oświatowej w posługiwaniu się przepisami o ochronie danych osobowych. Tematyka bowiem ochrony danych osobowych w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału wycelowanego dokładnie w potrzeby uczestników i jednostek.

RODO Sender - automatyczne szyfrowanie.

Zaprezentowany zostanie także rozwiązanie pn. RODO Sender, narzędzie do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła do odbiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS. Rozwiązanie dedykowane do  wymiany dokumentacji służbowej, kadrowej, księgowe, korespondencji prowadzonej pomiędzy jednostkami.

Eksperci do dyspozycji uczestników.

Głównymi prowadzącymi będą Mariusz Stasiak vel Stasek ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych w sektorze oświatowym, autor licznych opracowań oraz doświadczony trener,  mgr inż. Michał Kubik specjalista ds. zabezpieczeń systemów informatycznych.

 

Termin szkolenia.

Komunikat Prasowy RODO w szkole
Termin szkolenia:
30 marca 2020 r. (poniedziałek)
Osoba do kontaktu: Dominik Spałek
Telefon: + 48 694 494 240
Email: biuro@prostetorodo.pl

Miejsce szkolenia.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych.

Przetwarzanie danych przez CUW

Przetwarzanie danych przez CUW

Przetwarzanie danych przez CUW

Powierzenie danych między Jednostkami Obsługiwanymi a Jednostką Obsługującą

Przetwarzanie danych przez CUW. Centrum Usług Wspólnych jest to jednostka powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi przez JST. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe / urząd gminy, inna jednostka organizacyjna powiatu / gminy, jednostka organizacyjna związku powiatów / gmin albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi” (art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym)

Powierzenie przetwarzania danych.

Powierzenie przetwarzania danych następuje w sytuacji, gdy inny podmiot na zlecenie Administratora dokonuje czynności na danych z definicji Rozporządzenia RODO. Łatwo, więc ustalić jak wygląda relacja między Jednostką Obsługującą, a Jednostkami Obsługiwanymi, gdyż niewątpliwie mamy tu do czynienia z Powierzeniem. Administratorem Danych Osobowych [dalej ADO] pracowników jest pracodawca, a więc Jednostka Obsługiwana. Jednostka Obsługująca wykonuje jedynie w imieniu ADO operacji przetwarzania danych osobowych tych pracowników.

Czytaj dalej