Proste to RODO ochrona danych w sektorze medycznym

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. Audyt cyberbezpieczeństwa PWDL. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w sektorze medycznym

Naruszenia ochrony danych osobowych.

Naruszenia ochrony danych osobowych.

Rozpoznawanie incydentów oraz procedura powiadamiania UODO.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

  • Zgłoś chęć udziału telefonicznie.
  • Odbierz e-mail, wypełnij i odeślij nam dokumenty zgłoszeniowe.
  • Dokonaj płatności.
  • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 15%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO) Inspektorzy Ochrony Danych Administratorzy Systemów Informatycznych Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Program ramowy szkolenia:

Podstawy prawne Wytyczne pozwalające na skuteczne rozpoznawanie zagrożeń. Przykłady sytuacji kryzysowych oraz omówienie sposobów reagowania. Świadomość personelu jednostki dot. informowania o sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie procedury realizacji zgłoszenia naruszenia. Konsekwencja uchybień w zakresie dokonywania zgłoszeń. Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Studium przypadku. Procedura pytań pomocnych w analizie charakteru incydentu.

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski