Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Naruszenia ochrony danych osobowych.

Rozpoznawanie incydentów oraz procedura powiadamiania UODO.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 15%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO) Inspektorzy Ochrony Danych Administratorzy Systemów Informatycznych Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Program ramowy szkolenia:

Podstawy prawne Wytyczne pozwalające na skuteczne rozpoznawanie zagrożeń. Przykłady sytuacji kryzysowych oraz omówienie sposobów reagowania. Świadomość personelu jednostki dot. informowania o sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie procedury realizacji zgłoszenia naruszenia. Konsekwencja uchybień w zakresie dokonywania zgłoszeń. Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Studium przypadku. Procedura pytań pomocnych w analizie charakteru incydentu.

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski