Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Naruszenia ochrony danych osobowych.

Rozpoznawanie incydentów oraz procedura powiadamiania UODO.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 15%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO) Inspektorzy Ochrony Danych Administratorzy Systemów Informatycznych Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Program ramowy szkolenia:

Podstawy prawne Wytyczne pozwalające na skuteczne rozpoznawanie zagrożeń. Przykłady sytuacji kryzysowych oraz omówienie sposobów reagowania. Świadomość personelu jednostki dot. informowania o sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie procedury realizacji zgłoszenia naruszenia. Konsekwencja uchybień w zakresie dokonywania zgłoszeń. Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Studium przypadku. Procedura pytań pomocnych w analizie charakteru incydentu.

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski