Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023

Za sprawą wejścia w życie przepisów implementujących Dyrektywę Omnibus od 1 stycznia 2023 warto jest przejrzeć stosowane zgody marketingowe

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 ...

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 – świadomość przedsiębiorców, co do zasadności pozyskiwania oświadczeń woli o wyrażeniu tzw. zgód marketingowych stale rośnie. Niestety jednak, wciąż dostrzegam, iż znajomość przepisów regulujących zagadnienie jest niewystarczająca. W efekcie dochodzi do sytuacji, w których to odbierane oświadczenia o wyrażeniu zgody marketingowej w rzeczywistości nie odpowiadają wymogom, jakie przepisy prawa stawiają w odniesieniu do zaplanowanego procesu, który realizował będzie przedsiębiorca.

Dyrektywa Omnibus ...

Dowiedz się więcej

Zgody marketingowe w firmie

Zgody marketingowe w firmie

Zgody marketingowe w firmie

Zgody marketingowe w firmie – tematyka znana większości przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość. Niestety z uwagi na nieodpowiednie podejście do zagadnienia, rozwiązania, które wdrażane są przez firmy nie tylko pozostają w sprzeczności z przepisami prawa, ale również narażają administratorów na odpowiedzialność. Część przedsiębiorców ma tego świadomość i godzi się na takie ryzyko, część wręcz celowo i świadomie wykorzystuje dane pozyskane w sposób niezgodny z prawem, albowiem licząc na to, iż podmioty danych, nie będą w stanie pociągnąć ich do odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej