Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023

Za sprawą wejścia w życie przepisów implementujących Dyrektywę Omnibus od 1 stycznia 2023 warto jest przejrzeć stosowane zgody marketingowe

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 ...

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 – świadomość przedsiębiorców, co do zasadności pozyskiwania oświadczeń woli o wyrażeniu tzw. zgód marketingowych stale rośnie. Niestety jednak, wciąż dostrzegam, iż znajomość przepisów regulujących zagadnienie jest niewystarczająca. W efekcie dochodzi do sytuacji, w których to odbierane oświadczenia o wyrażeniu zgody marketingowej w rzeczywistości nie odpowiadają wymogom, jakie przepisy prawa stawiają w odniesieniu do zaplanowanego procesu, który realizował będzie przedsiębiorca.

Dyrektywa Omnibus ...

Dowiedz się więcej