Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022 … Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”.

Planowane zmiany dotyczyć będą ...

  • wymagań egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty / egzamin maturalny
  • zasad organizacji egzaminu ósmoklasisty
  • zasad organizacji egzaminu maturalnego
  • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

Dowiedz się więcej