Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Udostępnianie dokumentacji medycznej – kompendium wiedzy

399,00  299,99 

Udostępnianie dokumentacji medycznej – kompendium wiedzy

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy wraz ze wzorami procedur, poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym. Obszerny materiał przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zestaw dokumentów składa się z niżej wymienionych opracowań:

 • Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym.
 • Wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej – jak prowadzić.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia.
 • Jak udostępniać dokumentację medyczną w okresie pandemii.
 • Bezpieczeństwo udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.

Autor: Dominik Spałek
Format: Ms Word / edytowalny

Opis

Udostępnianie dokumentacji medycznej – kompendium wiedzy.

Praktyka pokazuje, iż udostępnianie dokumentacji medycznej, wciąż sprawia wiele problemów podmiotom leczniczym. Procedura udostępniania dokumentacji medycznej, to istotny dokument którego opracowanie, a przede wszystkim stosowanie, leży w interesie jednostki medycznej. Na zagadnienie spojrzeć także należy z innej perspektywy aniżeli tylko i wyłącznie przez pryzmat uwarunkowań wynikających z pandemii. Dnia 15 kwietnia 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666). [dalej Nowe Rozporządzenie RDM] Powyższe wywołuje także konsekwencje w obszarze udostępniania dokumentacji medycznej.

Szczegółowy spis treści:

 1. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.
 2. Definicja dokumentacji medycznej.
 3. Postaci dokumentacji medycznej.

3.1. Dokumentacja medyczna w postaci papierowej.
3.2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej.
3.3. EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna.
3.3.1. Terminy obowiązywania EDM.
3.3.2. Udostępnianie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej.

 1. Podmioty którym udostępniana jest dokumentacja medyczna.

4.1. Pacjent.
4.2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta.
4.3. Osoba upoważniona.
4.4. Inne podmioty i organy.

 1. Wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

5.1. Imię (imiona) i nazwisko pacjenta.
5.2. Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej.
5.2.1. Do wglądu.
5.2.2. Wyciąg, odpis, kopia, wydruk.
5.2.3. Wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru.
5.2.4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na informatycznym nośniku danych.
5.2.4.1. Środki komunikacji elektronicznej.
5.2.4.1. Informatyczny nośnik danych.
5.3. Zakres udostępnionej dokumentacji medycznej.
5.4. Imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent.
5.5. Imię (imiona) i nazwisko oraz podpis.
5.5. Data udostępnienia dokumentacji medycznej.

 1. Praktyczne porady dotyczące wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej.

6.1. Skrupulatnie odnotowany zakres udostępnionej dokumentacji.
6.2. Ewidencja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.
6.3. Osobiście odebrana dokumentacja medyczna.
6.4. Kopia danych osobowych.

 1. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

7.1. Wysokość odpłatności, sposób określenia oraz podania do informacji w podmiocie.
7.2. Obowiązek informowania o wysokości stawek opłat.
7.3. Opłaty nie pobiera się za pierwszy wniosek w danym zakresie.
7.3.1. Co oznacza termin „zakres udostępnionej dokumentacji medycznej”.
7.3.2. Zmiana sposobu udostępnienia dokumentacji medycznej.
7.3.3. Zmiana zakresu udostępnienia dokumentacji medycznej.
7.3.4. Nieodpłatnie dla pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego.
7.3.5. Udostępnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie.
7.3.6. Aspekty praktyczne zwolnienia z opłaty.

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

8.1. Forma wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
8.2. Dane zawarte we wniosku.

 1. Ustalenie tożsamości jako warunek bezwzględny dla udostępnienia dokumentacji medycznej. 25
 2. Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.
 3. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej.
 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.
 5. Postępowanie z dokumentacją medyczną przy likwidacji, zmianie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot
 6. Wzór – Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej
 7. Wzór – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 8. Wzór – Oświadczenie o upoważnieniu do udostępnienia dokumentacji medycznej.
 9. Wzór – Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
 10. Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
 11. Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia.
 12. Jak udostępniać dokumentację medyczną w okresie pandemii.
 13. Bezpieczeństwo udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Udostępnianie dokumentacji medycznej – kompendium wiedzy”