Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej

99,00 

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Przygotowaliśmy pakiet dokumentów, jakie należy wdrożyć w związku z realizacją obowiązków określonych treścią Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W ramach pakietu dokumentów każdy kupujący otrzymuje:

  • Wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych kompletny wpis aktualizujący RCPD, określający prawem wymagane informacje.
  • Wyjaśnienia w przedmiocie obowiązku informacyjnego – względem osób co do których składane są zawiadomienia o reklamowaniu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Format pliku: Dokumenty przygotowane w formacie edytowalnym (MS Word)
Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

 

Opis

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej