Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja oraz szkolenie jak wdrożyć przepisy o sygnalistach

1 200,00 

Dokumentacja oraz szkolenie jak wdrożyć przepisy o sygnalistach

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają pełen zakres informacji tj. omówimy szczegółowo przepisy unijne (Dyrektywa ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) oraz ustawodawstwo krajowe (Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r., o ochronie sygnalistów) oraz każdy z uczestników otrzyma komplet dokumentów niezbędnych do wdrożenia ustawy o sygnalistach, dodatkowo dokumenty wdrożeniowe dokładnie omówimy na szkoleniu.

 • Wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 • Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania zgłaszania nieprawidłowości;
 • Ochrona danych osobowych a zgłaszanie nieprawidłowości;
 • Rola komunikacji w systemie zgłaszania nieprawidłowości;
 • Korzyści wynikające dla organizacji ze skutecznego wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.

Do kogo adresowane jest szkolenie:

 • Pracownicy jednostek publicznych odpowiedzialni za wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości
 • Inspektorzy Ochrony Danych.
 • Osoby zainteresowane tematem.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja ze szkolenia.

Instrukcję wykonania wdrożenia.

Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów.

 • Zarządzenie kierownika jednostki.
 • Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Osób Zgłaszających.
 • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulacjami dot. zgłaszania naruszeń.
  • Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 3 Raport obsługi naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 4 Rejestr zgłoszeń.

RODO – skrypt

  • Zgłaszanie naruszeń prawa a RODO
  • Obowiązki Administratora danych osobowych na tle dyrektywy i projektu ustawy o naruszeniach prawa i ochrony osób zgłaszających
  • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 Upoważnienie dla pracownika z oświadczeniem o poufności
  • Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO
  • Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 14 RODO
  • Załącznik nr 4 Ocena skutków dla ochrony danych
  • Załącznik nr 5 Formularz realizacji praw podmiotu danych
  • Załącznik nr 6 Wpis do rejestru czynności przetwarzania
  • Załącznik nr 7 Wzór umowy powierzenia z podmiotem obsługującym zgłoszenia/dostawcą oprogramowania do obsługi zgłoszeń

Wszystkie dokumenty zgodne będą z treścią obowiązujących przepisów prawa i Ustawy o tzw. sygnalistach.

Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Stańczyk
Forma szkolenia: on-line
Termin szkolenia: wrzesień 2024 r. 
Czas trwania: 4 godziny
Materiały szkoleniowe: TAK
Możliwość zadawania pytań: TAK
Certyfikat ze szkolenia: TAK

 

Opis

Szkolenie, jak wdrożyć przepisy o sygnalistach - jak prawidłowo wykonać wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających tzw. sygnalistów.

 Szkolenie dla sygnalistów, w rzeczywistości jest szkoleniem, które pozwoli Państwu na zgodne z prawem wdrożenie przepisów ustawy o sygnalistach (potoczna nazwa) w swojej organizacji. Celem naszym jest nie tylko dostarczenie Państwu dokumentacji niezbędnej dla wdrożenia, ale przede wszystkim w ramach szkolenia omówimy dokładnie i precyzyjnie cały proces wdrożeniowy. Dzięki temu bez problemów zrealizują Państwo swoje obowiązki wdrożeniowe.

Do kogo adresowane jest szkolenie ...

 • Zarządzający organizacją powinni wziąć udział w zajęciach, po to aby zbudować sobie realny obraz swoich obowiązków, jakie wynikają z wejścia w życie nowych przepisów o sygnalistach.
 • Z uwagi na praktyczny wymiar zajęć powinni brać w nim udział osoby, które w organizacji odpowiedzialne będą faktycznie za wdrożenie ustawy o sygnalistach.
 • Stosowanie ustawy wymuszać będzie konkretne działania na pracownikach odpowiedzialnych za ochronę danych, z tego względu w szkoleniu dla sygnalistów powinni także uczestniczyć Inspektorzy Ochrony Danych (IOD).

 

Dokumentacja ze szkolenia ...

Oferta szkoleniowa dotycząca tematyki sygnalistów jest bardzo bogata, podobnie jak oferta publikacji, tymczasem jednak my proponujemy coś innego. Oczywiście na zajęciach wprowadzimy Państwa w nowe przepisy, w regulacje, omówimy najistotniejsze elementy, ale my przede wszystkim skupimy się na praktycznym wymiarze szkolenia. Naszym celem jest to, abyście Państwo po szkoleniu mogli z wykorzystaniem dokumentacji, jaką od nas otrzymacie, wdrożyć system zgłaszania nieprawidłowości.

Zadawanie pytań to część warsztatów ...

Naturalnie w ramach szkolenia będą Państwo mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w warsztatach. Tylko w ten sposób pozyskają Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności pracy z przygotowanymi dla Państwa dokumentami wdrożeniowymi.

Wykaz dokumentów ze szkolenia ...

Prezentacja ze szkolenia

Instrukcję wykonania wdrożenia.

Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów.

 • Zarządzenie kierownika jednostki.
 • Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Osób Zgłaszających.
 • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulacjami dot. zgłaszania naruszeń.
  • Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 3 Raport obsługi naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 4 Rejestr zgłoszeń.

RODO – skrypt

  • Zgłaszanie naruszeń prawa a RODO
  • Obowiązki Administratora danych osobowych na tle dyrektywy i projektu ustawy o naruszeniach prawa i ochrony osób zgłaszających
  • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 Upoważnienie dla pracownika z oświadczeniem o poufności
  • Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO
  • Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 14 RODO
  • Załącznik nr 4 Ocena skutków dla ochrony danych
  • Załącznik nr 5 Formularz realizacji praw podmiotu danych
  • Załącznik nr 6 Wpis do rejestru czynności przetwarzania
  • Załącznik nr 7 Wzór umowy powierzenia z podmiotem obsługującym zgłoszenia/dostawcą oprogramowania do obsługi zgłoszeń