Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej

49,00 

Procedura prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej

Dokument, dzięki któremu uporządkujecie Państwo zasady wg. których prowadzona jest ta dokumentacja w Państwa jednostce. Obowiązek wydawać może się prosty i banalny, jednak już nieprawidłowe praktyki prowadzić mogą do daleko idących skutków. Z tego względu zachęcamy do skorzystania z naszej procedury.

Procedura pomoże w:

  • zapoznaniu personelu z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ewidencji udostępnionej dokumentacji,
  • wyjaśnieniu tego, jak wypełniać ewidencję,
  • ustaleniu tego, jakie pola powinny znaleźć się w wykazie, a jakie nie mogą pozostać w nim.

Przykładowy wypełniony wykaz ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej:

Procedura zawiera przykładowo wypełnioną kartę ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej. Z tego powodu personel będize mógł z łatwością poznać prawidłowe praktyki przy prowadzeniu wykazu.

Opis

Procedura prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej

Prowadzenie ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej wykazu jest obowiązkiem. Trzeba prowadzić taki wykaz jeśli udostępnia się dokumentacje medyczną pacjentów podmiotu medycznego. Obowiązku tego nie możemy mylić z obowiązkiem udostępniania dokumentacji. Są to dwa odrębne zadania, które muszą Państwo realizować.

Prowadzenie ewidencji to obowiązek.

Prowadzenie ewidencji jest Państwa obowiązkiem. My jednak w naszej procedurze zawarliśmy uwagi i podpowiedzi, dzięki którym będą Państwo mogli spełniać go w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 UoPPiRP podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

  • imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
  • sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
  • zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
  • imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
  • imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
  • datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Prosty obowiązek prowadzenia wykazu a sprawia wiele problemów.

Z naszych obserwacji wynika, iż wiele jednostek popełnia podstawowe błędy przy prowadzeniu wykazu. Błędem jest nie prowadzenie ewidencji, tak samo błędem będzie prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy. Zalecamy też zwracanie bacznej uwagi na zabezpieczanie dokumentacji, zabezpieczenia jej przed kradzieżą.

Wykaz podlega ochronie bezwzględnie.

Zwracamy Państwa uwagę na to, iż ewidencja podlegać powinna szczególnej ochronie. Ze względu na treści, jakie są w niej zawarte. Nie należy bagatelizować takich elementów jak miejsce jej przechowywania. Należy ustalić osoby, które mogą mieć do niej dostęp. Powinni Państwo także ograniczyć krąg osób, które mogą dokonywać wpisów w ewidencji.

Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej to narzędzie.

Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej jest narzędziem, dzięki któremu są Państwo w stanie weryfikować możliwość pobierania opłaty za udostępnienie dokumentacji. Prawidłowo prowadzona przez Państwa ewidencja stanie się takim właśnie narzędziem.