Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę – kiedy należy zawiesić zajęcia ze względu na niską temperaturę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było zawiesić nauczanie ze względu na niską temperaturę.

Temperatura w pomieszczeniach ... Rozporządzenie BHP

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia BHP  w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.  Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie BHP

Zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia BHP dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ‒15°C lub jest niższa;

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie WP

Zgodnie z § 5a Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadząc jeżeli w pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie temperatury, co najmniej 20°C.

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie WP

Zgodnie z § 5b ust. 2 Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21°° w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C.lub jest niższa;

Podstawa prawna

Dokumentacja do nauczania zdalnego 2022/2023 ...