Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19

Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19

Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19. Jak informuje na swoich stronach internetowych w Komunikacie „Chaos prawny ws. szczepień. Marcin Wiącek prosi Ministra Zdrowia o poprawę przepisów” Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o dostosowanie obecnego stanu prawnego do standardów konstytucyjnych.

RPO podnosi ...

  • Większość podmiotów zobowiązanych do przestrzegania limitów osób w stanie epidemii nie może – pod groźbą administracyjnej kary pieniężnej – weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona.
  • Mogą zatem odpowiadać za coś, na co nie mają żadnego wpływu z braku dostępu do kluczowych informacji.
  • Zarazem w sposób nieuzasadniony zróżnicowano sytuację podmiotów, których część (służby państwowe) ma jednak dostęp do informacji o zaszczepieniu danej osoby.
  • Tymczasem z Konstytucji wynika, że nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji na swój temat. W tym zakresie rozporządzenie rządu z 6 maja 2021 r. jest niekonstytucyjne.

W treści wystąpienia czytamy, iż ...

„(…)W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam
się do Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu dostosowanie obowiązującego
obecnie w tym zakresie stanu prawnego do standardów konstytucyjnych. Standardu tego nie
spełnia bowiem sytuacja, w której materia ustawowa jest regulowana na poziomie
rozporządzenia oraz sytuacja, w której na pracodawców i inne podmioty nakłada się
obowiązki, lecz nie daje im się narzędzi prawnych umożliwiających wywiązanie się z tych
obowiązków.(…)”.

Materiały źródłowe

Komunikat RPO z dnia 13 grudnia 2021r.  „Chaos prawny ws. szczepień. Marcin Wiącek prosi Ministra Zdrowia o poprawę przepisów„.
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]

Wystąpienie RPO do MZ pismo z dnia 9 grudnia 2021r. [VII.7050.1.2021.ST].
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]