Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Reguły weryfikacyjne e-recept

Reguły weryfikacyjne e-recept

Reguły weryfikacyjne e-recept narzędziem, które ma zagwarantować poprawność dla e-recept. Jak czytamy w komunikacie CSIOZ, cyt.: „(…) wprowadzane reguły minimalizują ryzyko błędów, w tym m.in. konieczność ponownej wizyty pacjenta w związku z brakiem możliwości realizacji e-recepty (…)”.

W praktyce przy wystawianiu e-recepty system będzie wymagał aby wystawiający wprowadził i sprawdził poprawność danych:

  • nazwa leku, dawka, liczba opakowań, data realizacji od, czy dodatkowe uprawnienia,
  • kod EAN (czy jest zgodny z rejestrem leków refundowanych),
  • poziom odpłatności dla recept nierefundowanych.

Jak prowadzić dokumentacje medyczną po zmianach.