Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Webinarium UODO dla placówek oświatowych. Według informacji podanej na stronach Urzędu webinarium online odbędzie się 09 czerwca 2020r. Webinarium trwać będzie od godziny 10:00–10:45. Tematem wykładu „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”. W ramach webinarium eksperci UODO omówią istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych.

Informacja programowa UODO.

Zbliżające się webinarium to okazja dla dyrektorów szkół i nauczycieli, aby:

  • zrozumieć istotę naruszeń poprzez przybliżenie definicji i pojęć związanych z tym zagadnieniem, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
  • poznać różnicę między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, co ułatwi identyfikację obu zjawisk w warunkach szkolnych,
  • przeanalizować procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby gdy zajdzie konieczność, zareagować odpowiednio do sytuacji,
  • pozyskać wiedzę o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych i dzięki temu minimalizować ryzyko ich wystąpienia we własnych placówkach.

Nauczanie zdalne.

Jak informuje w swoim komunikacie UODO cyt.: „(…) podczas spotkania nie zabraknie także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie miały z nim związek (…)”.