Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Naruszenia ochrony danych w placówkach oświatowych - webinarium

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Webinarium UODO dla placówek oświatowych. Według informacji podanej na stronach Urzędu webinarium online odbędzie się 09 czerwca 2020r. Webinarium trwać będzie od godziny 10:00–10:45. Tematem wykładu „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”. W ramach webinarium eksperci UODO omówią istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych.

Informacja programowa UODO.

Zbliżające się webinarium to okazja dla dyrektorów szkół i nauczycieli, aby:

  • zrozumieć istotę naruszeń poprzez przybliżenie definicji i pojęć związanych z tym zagadnieniem, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
  • poznać różnicę między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, co ułatwi identyfikację obu zjawisk w warunkach szkolnych,
  • przeanalizować procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby gdy zajdzie konieczność, zareagować odpowiednio do sytuacji,
  • pozyskać wiedzę o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych i dzięki temu minimalizować ryzyko ich wystąpienia we własnych placówkach.

Nauczanie zdalne.

Jak informuje w swoim komunikacie UODO cyt.: “(…) podczas spotkania nie zabraknie także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie miały z nim związek (…)”.