Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych – UODO w swoim komunikacie poinformował o organizacji konferencji poświęconej tematyce nowych technologii stosowanych w związku z przetwarzaniem danych medycznych.

Dowiedz się więcej

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Naruszenia ochrony danych w placówkach oświatowych - webinarium

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Webinarium UODO dla placówek oświatowych. Według informacji podanej na stronach Urzędu webinarium online odbędzie się 09 czerwca 2020r. Webinarium trwać będzie od godziny 10:00–10:45. Tematem wykładu „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”. W ramach webinarium eksperci UODO omówią istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych.

Informacja programowa UODO.

Zbliżające się webinarium to okazja dla dyrektorów szkół i nauczycieli, aby:

  • zrozumieć istotę naruszeń poprzez przybliżenie definicji i pojęć związanych z tym zagadnieniem, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
  • poznać różnicę między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, co ułatwi identyfikację obu zjawisk w warunkach szkolnych,
  • przeanalizować procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby gdy zajdzie konieczność, zareagować odpowiednio do sytuacji,
  • pozyskać wiedzę o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych i dzięki temu minimalizować ryzyko ich wystąpienia we własnych placówkach.

Nauczanie zdalne.

Jak informuje w swoim komunikacie UODO cyt.: „(…) podczas spotkania nie zabraknie także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie miały z nim związek (…)”.