Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Deklaracje wyboru POZ przez IKP

Deklaracje wyboru POZ przez IKP.

Deklaracje wyboru POZ przez IKP, przychodzą z pomocą w sytuacji, kiedy nie ma możliwości złożenia takiej deklaracji osobiście. Oczywiście możliwość złożenia deklaracji za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta nie wyłącza możliwości jej złożenia w postaci papierowej. W dalszym ciągu są one honorowane i funkcjonują równolegle z elektronicznymi deklaracjami. 

Pacjent - co powinien zrobić, aby złożyć deklarację elektronicznie.

Pacjent zainteresowany złożeniem deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, w postaci elektronicznej można złożyć ją za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

PWDL - otrzymuje email z informacją o złożeniu deklaracji.

Deklaracje wyboru POZ przez IKP widoczne są w systemie dla Pacjenta. PWDL otrzymuje w postaci elektronicznej e-mail z adnotacją o złożeniu takiej elektronicznej deklaracji wyboru POZ. Taka wiadomość zawierać będzie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji deklaracji. Co ważne, wiadomości email przesyłane są na adres poczty elektronicznej przypisany zgodnie ze specjalnością organizacyjną podstawowej opieki zdrowotnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Z tego względu zachęcamy i zalecamy sprawdzenie jego poprawności na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Akceptacja albo odrzucenie deklaracji.

PWDL może zaakceptować złożone deklaracje, albo je odrzucić:

  1. wykorzystując do tego oprogramowanie informatyczne, jakie wykorzystuje w jednostce – pod warunkiem jednak iż posiada ono taką funkcjonalność,
  2. albo wykorzystując aplikację gabinetową dostępną pod adresem https://gabinet.gov.pl.

Instrukcja postępowania w aplikacji gabinet.gov.pl.

  1. Ważna informacja, deklaracje POZ obsługiwane są z poziomu roli Personel Administracyjny oraz Administrator Podmiotu.
  2. Wybieramy funkcjonalność Deklaracje (strona główna / boczny panel).
  3. Wyszukujemy złożone, dostępne deklaracje Wyszukaj. Wyniki wyszukiwania pokazywać będą deklaracje POZ przypisane do struktury organizacyjnej.
  4. Deklaracje założone mają swój status / wystawiona / anulowana / zaakceptowana /.
  5. Kolumna Akcje zawiera opcje możliwe do wykonana na ww. deklaracjach.

Dane z deklaracji złożonej przez IKP "ręcznie" wprowadza się do systemu.

Czy zmienia się raportowanie do NFZ?

Nie, albowiem sam sposób przekazywania informacji o pacjentach objętych podstawową opieką zdrowotną przez placówki do Narodowego Funduszu Zdrowianie ulega zmianie.