Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Pierwsza kara z RODO

Pierwsza kara z RODO

Kara za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Pierwsza kara z RODO 26 marca 2019r. Prezes UODO podała informację na oficjalnym briefingu o nałożeniu pierwszej kary administracyjnej w wysokości 943 tys zł. w związku z niedopełnieniem obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

cyt.:”(…)Decyzja dotyczyła postępowania związanego z działalnością spółki, która przetwarzała dane osób, pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych m.in. z CEIDG i przetwarzała je w celach zarobkowych(…)”.

cyt.:”(…) Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie przysługują im na gruncie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nie mogły więc one np. sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych, żądać ich sprostowania czy usunięcia. Prezes UODO uznała, że stwierdzone naruszenie ma poważny charakter, gdyż dotyczy podstawowych praw i wolności osób, których dane przetwarza spółka, jak również dotyczy jednej z podstawowych kwestii, jaką jest informacja o tym, że dane są przetwarzane. Nałożenie kary pieniężnej jest niezbędne, gdyż administrator nie przestrzega przepisów prawa. (…)”.

cyt.:”(…)Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator danych ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie im przysługują na gruncie(…)”.

Klauzule Informacyjne w jednostkach medycznych

Dodaj komentarz