Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria – wyjaśnienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Dnia 17 stycznia 2024r., na stronach RPO pojawiła się publikacja, zawierająca wyjaśnienia dotyczące możliwych działań, jakie mogą podjąć osoby, których naruszenie ochrony danych, jakie miało miejsce w ALAB Laboratoria dotyczy.

Dowiedz się więcej