Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Spotkanie RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta

Spotkanie online Rzecznika Praw Pacjenta i Pełnomocników do spraw Pacjenta

Spotkanie online RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta

Spotkanie online RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta. Jako Proste to RODO zapraszamy na kolejną już edycją spotkania, realizowanego w trybie zdalnym (online) Rzecznika Praw Pacjenta z Pełnomocnikami do spraw Pacjenta.

Dowiedz się więcej