Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Spotkanie RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta

Spotkanie online RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta

Spotkanie online RPP z pełnomocnikami ds. praw pacjenta. Jako Proste to RODO zapraszamy na kolejną już edycją spotkania, realizowanego w trybie zdalnym (online) Rzecznika Praw Pacjenta z Pełnomocnikami do spraw Pacjenta.

Uczestnicy spotkania ...

Członkowie Zarządów, Prokurenci i Dyrektorzy podmiotów leczniczych, Radcy Prawni, Pełnomocnicy
ds. praw pacjenta, Ordynatorzy Oddziałów, Kierownicy komórek, Przełożone Pielęgniarek, Pielęgniarki,
osoby zainteresowane tematyką przestrzegania praw pacjenta

Program spotkania ...

 • 10.00 – 10.05

  Rozpoczęcie spotkania - Jakub Gołąb, Dyrektor Departamentu Dialogu i Komunikacji Społecznej BRPP

 • 10.05 – 10.10

  Przywitanie gości i życzenia świąteczne - Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

 • 10.10 –10.20

  „Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych w świetle pierwszych dwóch miesięcy doświadczeń” - Tomasz Młynarski, Zastępca Dyrektora, Departament Prawy BRPP

 • 10.20 – 10.35

  „Wybrane zagadnienia dotyczące świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy stanowisko Ministerstwa Zdrowia” Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych BRPP

 • 10.35 – 10.45

   

  Bezpieczeństwo pacjenta zdarzenia niepożądane. Analiza wyników ankiety
  Urszula Rygowska-Nastulak, Naczelnik Wydziału Departament Postępowań Wyjaśniających BRPP

 • 10.45 – 10.55

  Po pierwsze pacjent działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych -
  Jacek Jaworski, Główny Specjalista Departament Postępowań Wyjaśniających BRPP

 • 10.55 – 12.00

  „Warunkowanie dostępu do świadczeń zdrowotnych wybrane zagadnienia. Panel dyskusyjny”
  Katarzyna Kozioł, Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających, Marek Cytacki, Radca,
  Departament Postepowań Wyjaśniających BRPP

Jak dołączyć do spotkania ...

Dołącz do spotkania ...

Tematyka: Spotkanie RPP z pełnomocnikami ds. pacjenta
Termin: 13 kwietnia 2022r.
Godzina: 10:00 do 12:00
Forma spotkania: wydarzenie online

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim