Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dane pracowników przekazywane związkom

Imienna lista pracowników - referendum

Referendum strajkowe a listy pracowników dla Związków Zawodowych

Dane pracowników przekazywane związkom zawodowym na potrzebę przeprowadzenia referendum strajkowego. Czy związki zawodowe mają prawo do danych osobowych pracowników pracodawcy? Pracodawca czy ma obowiązek udostępnienia danych osobowych wszystkich swoich pracowników związkom? Co w sytuacji przekazania związkom imiennej listy pracowników w celu przeprowadzenia referendum? Urząd Ochrony Danych Osobowych zajął się tymi pytaniami pomimo tego, iż przepisy w sposób jednoznaczny stanowią o obowiązkach pracodawców do przekazywania imiennych list zatrudnionych.

Dowiedz się więcej