Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Obowiązki dyrektora szkoły przy organizacji szczepień

Przekazywanie danych do sanepidu o uchylających się od szczepień

Obowiązki dyrektora szkoły przy organizacji szczepień

Obowiązki dyrektora szkoły przy organizacji szczepień. Dla przypomnienia, jakie obowiązki i zadania mają dyrektorzy szkół w związku z organizacją szczepień zgodnie z komunikatem i wytycznymi. Jeśli interesuje Cię temat zapraszamy do naszego opracowania pt. „Organizacja szczepień w szkole”.

  • Upowszechnia wśród uczniów i ich rodziców informacje dotyczące akcji szczepień.
  • Nawiązuje kontakt z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub odpowiada na zgłoszenie danego punktu szczepień.
  • Ustala zasady współpracy, w tym niezbędne działania dotyczące przygotowania akcji szczepień uczniów, zakres odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposób przygotowania miejsca do szczepień oraz termin szczepień.
  • Organizuje zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
  • Wskazuje osobę do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień.
  • Zbiera od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustala łączną liczbę chętnych do szczepień w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik szkoły).
  • Powiadamia punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.
  • W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień.
 

Dowiedz się więcej