Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej ze zmienionymi danymi. Zobacz jakie dane będą umieszczane w nowym wzorze. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. z 2021r., poz. 1531) wprowadza nowy wzór książeczki wojskowej.

Dowiedz się więcej