Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców od 26 kwietnia 2023r. – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, którą przyniosła Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniona została treść art. 94(2) k.p.

Dowiedz się więcej