Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Przetłumaczone Klauzule Informacyjne dla pacjentów

29,00 99,00 

Przetłumaczone Klauzule Informacyjne dla pacjentów:

Zasada przejrzystości na gruncie RODO, wymaga by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących.

Klauzule informacyjne wg. UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się wprost cyt.: „jeżeli administrator przetwarza dane osób nieposługujących się językiem polskim, powinien zapewnić, aby klauzule informacyjne były dla nich zrozumiałe, czyli sporządzone w języku, jakiego zwykle używa w komunikacji z tymi osobami„.

Klauzule dostępne są w trzech wersjach językowych:

  • języku ukraińskim oraz w j.polskim
  • języku ukraińskim
  • w języku angielskim
  • w języku niemieckim

Jakie przetłumaczone klauzule informacyjne wchodzą w skład pakietu:

  • klauzula informacyjna dla pacjentów podmiotu medycznego, przychodni, szpitala itd.
  • klauzula informacyjna dla pacjentów skrócona, umieszczana np. w stopce email / formularzy e-rejestracji

Wybierz język tłumaczenia:

Opis

Przetłumaczone Klauzule Informacyjne dla podmiotów medycznych

Przetłumaczone Klauzule Informacyjne dla pacjentów. Czy posługiwać się takim i przetłumaczonymi klauzulami dla pacjentów w podmiocie medycznym. Zasada przejrzystości na gruncie RODO, wymaga by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących.

Sposób realizacji obowiązku informacyjnego

Korzystanie z klauzul informacyjnych, za pośrednictwem których administrator danych osobowych realizuje swój obowiązek informacyjny, wato jest tak zorganizować ten proces, aby możliwe było rozliczenie się ze sposoby realizacji obowiązku informacyjnego za pośrednictwem klauzul informacyjnych.Przede wszystkim dokumentacja wewnętrzna PWDL może być źródłem, z którego wynikają sposoby postępowania w związku z posługiwaniem się przez ADO klauzulami umownymi. Warto także dodatkowo przeanalizować stan faktyczny, w związku z którym ADO decyduje się na stosowanie przetłumaczonych klauzul umownych. Te stany bowiem mogą podpowiadać konkretne metody posługiwania się przetłumaczonymi klauzulami np. ich zamieszczenie na odwrocie formularzy dedykowanych dla pacjentów będących adresatami klauzul informacyjnych.

Każdy kupujący otrzyma klauzulę informacyjna także w j.polskim

Przetłumaczona na język ukraiński klauzula informacyjna dla pacjenta
Przetłumaczona na język niemiecki klauzula informacyjna dla pacjenta
Przetłumaczona na język niemiecki klauzula informacyjna dla pacjenta

Tłumaczenie ...

Dokumentacje w postaci oferowanych klauzul informacyjnych dla pacjentów podmiotów medycznych przetłumaczona została przez p.Patrycję Żarską-Cynk. Przetłumaczone dokumenty wysyłamy bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy, nie później aniżeli w 5 dniu roboczym.

Pakiet klauzul dla podmiotów medycznych ...

Zobacz pozostałe wzory klauzul informacyjnych, jakie przygotowaliśmy dla podmiotów medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych Klauzule Informacyjne dla PWDL >>>

Bezpłatnie do pobrania ponadto ...

Informacje dodatkowe

Wybierz język tłumaczenia

Klauzule w j.angielskim, Klauzule w j.niemieckim, Klauzule w j.ukraińskim, Klauzula w j.polskim, Komplet Klauzula w j.ukraińskim i w j.polskim