Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO

59,00 

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO

Prawa i wolności to grupa zjawisk często traktowanych na gruncie RODO po macoszemu. A niedobrze. Znajomość praw i wolności jakie chronione są na gruncie RODO potrzebna jest do realizacji kilku przepisów

Każdy z kupujących otrzymuje:

  • Zestawienie praw i wolności:
    • zasadnicze na gruncie RODO,
    • szczegółowe na gruncie RODO,
    • na gruncie KPP UE

Autor: dr Jakub Rzymowski

Opis

Zestawienie prawa i wolności na gruncie RODO

Art. 32 RODO

Nie da się zrealizować art. 32 RODO i przeprowadzić oceny ryzyka bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy: „1.   Uwzględniając (…) ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,”.

Innymi słowy – administrator, który nie uwzględni tego ryzyka, robi ocenę ryzyka źle, choć w swoim mniemaniu zrobił ją perfekcyjnie.

Art. 33 i 34 RODO

Nie da się, zgodnie z RODO, ocenić skutków naruszenia, czyli zrealizować art. 33 i 34 RODO bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy art. 33 ust. 1 RODO: „1.   W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator (…) zgłasza je organowi nadzorczemu (…) chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.”

Podobnie 34 ust. 1 RODO: „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.”.

Mówiąc wprost – administrator, który nie ma pojęcia o prawach i wolnościach na gruncie RODO, nie może dobrze zrealizować wskazanych przepisów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO”