Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Pakiet START – Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty

Original price was: 1 899,00 zł.Current price is: 1 499,00 zł.

Pakiet STAR

Pakiet podstawowy, startowy, który zakłada, iż temat RODO, jest Państwu znany wstępnie i podjęta została decyzja o konieczności uregulowania tego zagadnienia. Dokumenty, jakie przygotowaliśmy w ramach tego pakietu stworzony zostały tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć Państwa w konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Niestety jednak przygotowanie dokumentacji RODO dla gabinetu fizjoterapeutycznego nie jest możliwe bez Państwa zaangażowania. Dokumentację jednak przygotowaliśmy w taki sposób, aby jej lektura i uzupełnianie było przyjemną i przede wszystkim szybką czynnością.

W ramach Pakietu START otrzymają Państwo:

 • Uzasadnienie dla zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych
 • Uzasadnienie dla zasadności powołania Administratora Systemów Informatycznych
 • Politykę Bezpieczeństwa (Regulamin Ochrony Danych Osobowych)
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (IZSI)
 • Zasady bezpieczenego korzystania z komputerów
 • Zasady korzystania z poczty email
 • Instrukcja Zarządzania Ryzykiem (IR)
 • Procedura Zarządzania Upoważnieniami (PU)
  • Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Wzór unieważnienia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Wzór potwierdzenia znajomości zasad bezpieczeństwa, oświadczenie o zachowaniu poufności
  • Plik XLS do zarządzania danymi
 • Procedura Zarzązania Upoważnieniami w Systemie Teleinformatycznym (PUIT)
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień
  • Wzór wniosku o cofnięcie uprawnień
  • Procedura resetowania hasła dostępowego
  • Wzór wniosku o nadanie nowego hasła
 • Procedura Realizacji Obowiązku Informacyjnego (OI)
 • Klauzule Informacyjne (KI)
  • Klauzula Informacyjna –              Pacjent
  • Klauzula Informacyjna –              Kandydat do pracy
  • Klauzula Informacyjna –              Pracownik
  • Klauzula Informacyjna –              Kontrahent
  • Klauzula Informacyjna –              Stażystów
  • Klauzula Informacyjna –              Wolontariuszy
  • Klauzula Informacyjna –              Korespondencja
  • Klauzula Informacyjna –              FB
  • Klauzula Informacyjna –              ZFŚS
  • Klauzula Informacyjna –              Monitoring wizyjny
 • Procedura Umów Powierzenia Przetwarzania Danych (UMPO)
  • Wzór Umowy przetwarzania danych osobowych UMPO
  • Ewidencja zawartych umów przetwarzania danych osobowych UMPO
  • Wzór Rejestru Wszystkich Kategorii Przetwarzania Danych RWKPD
 • Procedura wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach merketingowych (PZ)

Pakiet START

Jest to zestaw dokumentów proponowanych do wdrożenia, po ich dostosowaniu do specyfiki jednostki. Nie jest to jednak zbiór procedur wyczerpujacy zakres niezbędnej dokumentacji, jaką powinien posiadać fizjoterapeuta, jako Admisnitrator Danych Osowoych.

Opis

Pakiet START – Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty

Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty. Jak słusznie podnosi dr Jakub Rzymowski administrator danych osobowych powinien stworzyć dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z tego względu, że takie obowiązki nakłada na niego RODO. Zdanie to jest oczywiste. Jednak twórcy RODO mieli chyba świadomość, że obowiązek ten możę nie być przestrzegany. Dlatego też uznali, że samo nałożenie obowiązku jest niewystarczające. Uznali, iż brak sankcji, brak klar będzie niebezpieczny. Z tego względu, iż jedni administratorzy obowiązki zrealizują, zaś inni nie. Rozporządzenie RODO wskazuje na obowiązek posiadania dokumentacji RODO. Dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Co gorsza, Rozporządzenie RODO, wprost stanowi, iż w sytuacji, kiedy administrator nie stworzy, nie będzie posiadał przewidzianych dokumentów, to może on liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności. Odpowiedzialności, już za samo tylko nieposiadanie dokumentów, co wynika to z art. 5 ust. 2 RODO w zw. z art. 83 ust. 5 lit. a RODO.

Czytaj więcej w naszym dedykowanym serwisie: www.fizjoterapeuta.prostetorodo.pl