Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja medyczna w gabinecie fizjoterapeutycznym

49,00 

Dokumentacja medyczna dla fizjoterapeuty.

Opracowanie dzięki, któremu rozpoznają Państwo, jakie obowiązki ma fizjoterapeuta w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Dowiedzą się także Państwo, z czego składa się prowadzona przez niego dokumentacja. Poznają Państwo także harmonogram działań, jakie należy wykonać, w związku z przygotowaniem się i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Autor: Dominik Spałek
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Dokumentacja medyczna w gabinecie fizjoterapeutycznym.

Ppodstawowe uregulowania prawne, jakie odnoszą się do dokumentacji medycznej, znajdziemy w nw. aktach:

Definicja dokumentacji medycznej:

Mając na uwadze powyższe, za dokumentację medyczną uznać należy zbiór dokumentów, prowadzonych, przechowywanych, zabezpieczanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, dotyczących stanu zdrowia pacjenta, opisujących stan zdrowia pacjenta, dotyczących udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, opisujących udzielone mu świadczenia zdrowotne, wraz z załączonymi do niej oświadczeniami pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta oraz odnotowanymi informacjami na podstawie udostępnionej przez pacjenta dokumentacji medycznej istotnymi dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.