Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Pakiet MEDIUM – Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty

1 799,00 

Pakiet MEDIUM – Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty. Oferta w tym pakiecie, stanowi uzupełnienie pakietu START. Zawiera on dokumentację RODO, jaką należy wdrażać, wg. przyjętej ścieżki w następnej kolejności. W ramach pakietu MEDIUM realizujemy przyjętą ścieżkę wdrożeniową.

W ramach Pakietu START otrzymają Państwo:

 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)
 • Zasady zgodności z prawem przetwarzania danych (ZS)
 • Test Równowagi dla Prawnie Uzasadnionego Interesu Administratora (PUI)
 • Procedura notyfikacji naruszeń
  • Wzór raportu z incydentu
  • Wzór raportu pokontrolnego
  • Ewidencja incydentów
 • Plan Ciągłości Działania (PCD)
  • Tabela opisująca przykładowe zagrożenia oraz sposoby postępowania.

Opis

Pakiet MEDIUM – Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty.

Oferta w tym pakiecie, stanowi uzupełnienie pakietu START. Zawiera on dokumentację RODO, jaką należy wdrażać, wg. przyjętej ścieżki w następnej kolejności. W ramach pakietu MEDIUM realizujemy przyjętą ścieżkę wdrożeniową.

Dokumentacja RODO dla fizjoterapeuty.

Jak słusznie podnosi dr Jakub Rzymowski administrator danych osobowych powinien stworzyć dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z tego względu, że takie obowiązki nakłada na niego RODO. Zdanie to jest oczywiste. Jednak twórcy RODO mieli chyba świadomość, że obowiązek ten możę nie być przestrzegany. Dlatego też uznali, że samo nałożenie obowiązku jest niewystarczające. Uznali, iż brak sankcji, brak klar będzie niebezpieczny. Z tego względu, iż jedni administratorzy obowiązki zrealizują, zaś inni nie. Rozporządzenie RODO wskazuje na obowiązek posiadania dokumentacji RODO. Dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Co gorsza, Rozporządzenie RODO, wprost stanowi, iż w sytuacji, kiedy administrator nie stworzy, nie będzie posiadał przewidzianych dokumentów, to może on liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności. Odpowiedzialności, już za samo tylko nieposiadanie dokumentów, co wynika to z art. 5 ust. 2 RODO w zw. z art. 83 ust. 5 lit. a RODO.

Czytaj więcej w naszym dedykowanym serwisie: www.fizjoterapeuta.prostetorodo.pl

Może spodoba się również…