Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

29,00 

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy – przygotowaliśmy materiał informacyjny wskazujący na najczęściej spotykane praktyki u pracodawców, które pokazują nam, iż w pewnych sytuacjach stanowić mogą one o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych. Naturalnie co skutkuje koniecznością podjęcia i przeprowadzenia procedury związanej z obsługą takiego zdarzenia.

Materiał pozwala na uświadomienie pracownikom, iż w ich codziennych zrachowaniach, tkwić mogą niebezpieczne elementy, zarówno dla pracodawcy, jak i dla samych pracowników.

Materiał opisuje najczęściej spotykane praktyki, które związane są z przekazywaniem informacji na temat nieobecności w pracy pracowników. Zawiera także krótką analizę każdego z omawianych przypadków.

Stanowisko IOD błędy w informowaniu o nieobecności w pracy

informowaniu o nieobecności w pracy

Opis

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy – omawiamy na podstawie przykładów, z jakimi zetknęliśmy się w czasie przeprowadzonych audytów – określone najczęściej powtarzające się praktyki. Praktyki, które mogą skutkować koniecznością wszczęcia procedury notyfikacji o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych w administratora danych osobowych. Materiał ma na celu podnieść świadomość pracowników, jak również ochronić ado przed wystąpieniem naruszenia.