Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kontrola pomieszczeń archiwum

19,00 

Stanowisko IOD zalecające kontrolne sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentacji. Załącznik zawiera listę pytań kontrolnych. Udzielone odpowiedzi pozwalają wykazanie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu pomieszczeń archiwum. Lista pytań audytowych daje także możliwość udzielenia konkretnych zaleceń, propozycji usunięcie nieprawidłowości.

Stanowiska IOD

 

Opis

Kontrola pomieszczeń archiwum