Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek sprawdzania kandydatów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

29,00 

Obowiązek sprawdzania kandydatów w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich nakłada na pracodawców / organizatorów określone obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest weryfikowanie kandydatów. Weryfikowanie polega na pozyskiwaniu informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przepisy, jakie wejdą w życie 15 lutego br. wprowadzają także zmiany, jeśli chodzi o obowiązki samych kandydatów.

Stanowisko IOD zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich.

  • Odpowiadamy na pytanie: jacy pracodawcy / organizatorzy mają obowiązek weryfikowania kandydatów.
  • Wyjaśniamy także, w którym momencie należy dokonywać sprawdzenia w Rejestrze kandydata.
  • Opisujemy obowiązki, jakie mają kandydaci w procesie rekrutacji.
  • Przedstawiamy sytuacje, kiedy uchybienie obowiązkom może wiązać się z odpowiedzialnością karną po stronie pracodawcy / organizatora, ale też po stronie kandydata.

Lektura stanowiska pozwala na gruntowne zapoznanie się ze znowelizowanymi przepisami. Dzięki niemu pracownicy odpowiedzialni za proces rekrutacji z łatwością zastosują w praktyce znowelizowane przepisy.

Opis

Obowiązek sprawdzania kandydatów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Obowiązek sprawdzania kandydatów w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich obowiązkiem pracodawców / organizatorów jest weryfikowanie kandydatów w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Obowiązek ten dotyczy określonej grupy pracodawców oraz organizatorów. Przepisy ustawy określają  tryb, w jakim należy zgłaszać zapytania do rejestru. Zawierają także wyjaśnienia na temat tego,j

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich – Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), która to Ustawa zmienia dotychczasową Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł również został zmieniony. Obecnie brzmi on Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [dalej Ustawa SOM] [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Standardy Ochrony Małoletnich
dla placówek oświatowych

Standardy Ochrony Małoletnich
dla podmiotów medyczych