Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP

29,00 

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia oraz odpowiedź na pytanie, czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych, jako uprawnionych do głosowania w wyborach, w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy?  Stanowisko IOD zawiera także wyjaśnienie tego, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników przez związki zawodowe oraz, jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Stanowisko IOD

Opis

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP