Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przeglądanie dokumentacji medycznej przez nieuprawniony personel

19,00 

Stanowisko IOD – zwrócenie personelowi medycznemu uwagi na problem przeglądania dokumentacji medycznej prowadzonej w systemie teleinformatycznym w celach jednak nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Nieuprawnione przeglądanie dokumentacji medycznej często jest bagatelizowane przez personel, który stara się tłumaczyć, że przecież nikomu nie dzieje się z tego powodu żadna krzywda, albo wskazuje na fakt, iż powodem była zwykła ludzka ciekawość. Nie zmienia to faktu, iż tego rodzaju praktyki są niedopuszczalne, zabronione prawem.

Stanowiska IOD

Opis

Przeglądanie dokumentacji medycznej przez nieuprawniony personel